Medlemskap

Betalingsforsikring

Forsikre din utestående saldo

Sykdom og arbeidsledighet kan ramme hvem som helst, når som helst. Med en betalingsforsikring kan du få hjelp til å betale fakturaene på kredittkortet.

Betalingsforsikringen kan dekke det utestående beløpet du har på din faktura, samt innfri utestående beløp ved kritisk sykdom og dødsfall.

Premien belastes på månedlig basis og rapporteres på hver faktura (premien er ikke fradragsberettiget).

Forsikringen kan tegnes hvis du er hovedkortinnehaver og er mellom 18 og 63 år (gjelder frem til den måneden du fyller 69 år). Fullstendige kvalifiseringskrav finner du i søknaden på Mitt kort.

Forsikringen inneholder:

  • Dekning ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering og fra 50% sykmelding utover 30 dager.
  • Ved arbeidsledighet og sykmelding kan opptil kr 100 000 utbetales per skadetilfelle.
  • Engangserstatning på opptil kr 100 000 kan utbetales ved kritisk sykdom/dødsfall.
  • Hvis du har mer enn ett kort og betalingsforsikring er koblet til flere av disse, utbetales maksimalt kr 300 000.

Pris: 0,75% av utestående saldo på kortet. Priseksempel: har du 10 000 kr. i gjeld koster forsikringen 75 kr. den måneden.

Søk om Betalingsforsikring på Mitt kort.

Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

Haster det?

Ring oss på: +47 22 334 200

Mandag - fredag

08:00 - 20:00

Lørdag

09:00 - 17:00

Søndag og helligdager

Stengt


Kontakt oss