Vi i Strawberry har alltid hatt fokus på våre ansattes mentale helse og velvære, og stepper nå opp “gamet” enda et hakk. Les om hva vi gjør som fører til at Marius orker å komme tilbake i jobb og samtidig trives, til tross for sine mentale utfordringer. Og om hvordan Johanna klarer å være en tipp topp hotellsjef selv om hun synes sin nybakte mammarolle byr på utfordringer. Og kanskje får du deg en liten aha-opplevelse?

People smiling with strawberry t-shirts on.

Vårt mål er at alle våre ansatte skal ha det bra på jobb, føle at de kan være åpne om sin mentale helse og samtidig putte to tomler opp når det gjelder å balansere jobb og privatliv. Happy employees, happy guests! (det rimer ikke like bra som “happy wife, happy life”, men du skjønner tegninga).“Våre ansatte skal ikke bare takle hverdagen, de skal blomstre.”Jada, dette høres jo fint og flott ut, og de fleste bedrifter ønsker vel akkurat dette - men det er likevel ingen selvfølge å tilhøre en arbeidsplass hvor du føler deg hundre prosent trygg, uansett livssituasjon. Hva er det vi i Strawberry gjør som gir en gradvis økende score på mental velvære blant ansatte i interne spørreundersøkelser? Og hvorfor kan vi ikke bare “si oss fornøyd” med høy score og konkludere med at ringen er sluttet når det gjelder våre ansattes mentale helse og velvære?


WeCare - people_16_9Strawberry skal være et godt sted å jobbe, derfor øker vi fokuset på mental helse og velvære blant våre ansatte.


Selvfølgelig kan vi ikke slå oss til ro med det! Vi er over 18.000 ansatte, så vi skal naturligvis fortsette å bygge et solid fundament – brikke på brikke – av kompetanse, åpenhet, støtte, verktøy og kunnskap rundt mental helse. Våre ansatte skal ikke bare takle hverdagen, de skal blomstre – og kanskje gjør det at du som gjest blomstrer på en ellers grå dag? Hvordan får man så 18.000 ansatte til å blomstre sommer som vår, høst som vinter?


Tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus


Først og fremst er “konstruktiv åpenhet” noe av det viktigste. Mental helse og velvære kan være så mangt, og det finnes ikke ett fasitsvar som passer for alle. Har man utfordringer relatert til angst, depresjon, utbrenthet, ensomhet, kulturelle ulikheter eller integrering – som er temaer vi setter ekstra fokus på – er det ikke slik at alle lederne i Strawberry kan åpne en bok og og bla seg fram til ett riktig svar som passer for både Maria, Ahmed, Daniel og Aisha. Man må snakke. Man må være åpen om akkurat sine utfordringer og ønsker.“Det endte med at jeg ble tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus grunnet selvmordsforsøk.”Med fare for å slå inn en allerede godt åpnet dør: Alt starter med åpenhet - og med åpenhet er det alltid lettere å legge til rette for at selv de skjøreste blomster holder seg oppreist. Dette er sjefen til Marius Pedersen et godt eksempel på:


– Min mentale helse slik den er i dag, er nært knyttet opp mot mitt arbeidsforhold på Clarion Hotel® Trondheim. Lederen min har gitt meg støtte og muligheter hele veien, til tross for at jeg har slitt veldig mentalt og fått mange sjanser. Det endte med at jeg ble tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus grunnet selvmordsforsøk. Etter noen dager kunne jeg endelig ringe noen, og kontaktet min mor før jeg ringte sjefen. Svaret jeg fikk betydde alt - jeg fikk beskjed om å bli bra, få den hjelpen jeg trengte og ikke gi opp, fordi jeg bidro så mye i jobben - og så fikk jeg vite at jeg hadde en plass å komme tilbake til når jeg ble bra igjen, sier Marius, som da innså at han faktisk hadde noe å miste.


Mental health - Marius Pedersen_16_9Takket være at Marius var åpen om sine utfordringer og fikk god støtte fra sjefen, er han i dag tilbake i jobb og på et bra mentalt sted.


Marius forteller videre hvor avgjørende disse ordene var for hans motivasjon til å komme tilbake. Han var allerede et “vrak”, som han sier, da han startet i jobben. Det at han hele veien turte å være åpen om utfordringene sine, gjorde derimot at han kunne få den støtten og hjelpen han trengte - både gjennom jobb og privat, og ikke minst etter at han ble innlagt. Hans største oppfordring til folk som sliter er enkelt og greit å snakke med noen om det du sliter med, inkludert en eller flere kolleger, og innrømme at du trenger hjelp.“Nettopp derfor har vi en langsiktig plan og strategi for å hjelpe våre ledere til å hjelpe”Hjelp til å hjelpe er helt avgjørende


Støtten Marius fikk fra sin leder på Clarion Hotel Trondheim, er slik vi ønsker å være “over hele linja”, og nettopp derfor har vi en langsiktig plan og strategi for å hjelpe våre ledere til å hjelpe – blant annet gjennom digital workshop for alle ledere i Strawberry, med fokus på hvordan man støtter sine ansatte når det kommer til ulike utfordringer, hvordan man kan kjenne igjen noen som sliter og hvordan man kan sørge for å bevare ansattes gode helse og velvære.


People smiling at Jernbanetorget Strawberry launch_16_9
Vi har flere konkrete planer for hvordan vi kan få våre ansatte til å smile og ha en god balanse i livet, til tross for livets små og store utfordringer.


En god arbeidsplass handler dog ikke bare om gode ledere, det handler vel så mye om kollegene du har rundt deg. Det vil derfor på lang sikt også tilgjengeliggjøres en “toolbox” - et eget digitalt verktøy for ansatte med all informasjon man trenger relatert til mental helse og velvære i Strawberry - blant annet hva man som kollega eller leder kan gjøre for å støtte en ansatt som sliter. Jevnlige foredrag for alle ansatte er også på trappene. Med enda større åpenhet og fokus, blir forhåpentligvis terskelen stadig lavere for å tørre å åpne seg. Her skal det være godt å jobbe, enkelt og greit.“Jeg skulle fortsette å være en like god leder, men bare på en annen måte enn tidligere.”Jobb, baby, balanse


Å snakke om mental helse i Strawberry er allerede noe som er enklere i dag enn før, skal vi tro Johanna Furenbäck, General Manager på Comfort Hotel® Grand Central:


– Her hos oss har det blitt mer vanlig å snakke om ting man sliter med enn det var tidligere, og jeg tror pandemien lærte oss mye. Mental helse kom mer på agendaen, og jeg ser mange eksempler på hoteller i Strawberry hvor det snakkes mer om mental helse. Stadig flere hotell, inkludert oss her på Comfort Hotel Grand Central, samarbeider med eksterne aktører for å bidra til at folk klarer å være i arbeid, sier Johanna.


Mental health - Johanna Furenbäck_16_9
Johanna Furenbäck, General Manager på Comfort Hotel® Grand Central slet med å finne balansen mellom jobb og privatliv da hun ble mamma for første gang, og er glad hun var åpen om det.


Joanna mener alt handler om å finne balansen i kakestykkene. Den gode balansen får man ved å fokusere på alle kakestykkene i livet samtidig, mener hun - både jobb, fritid, familietid og annet. Hun mener selv at kollegene hennes bidro til at hun klarte å finne en god balanse når hun kom tilbake på jobb etter sin første mammapermisjon.


– Da jeg kom tilbake fra mammaperm, var det plutselig ikke bare jobben som var fokuset mitt, og jeg snakket derfor åpent med mine ansatte om at jeg måtte prioritere annerledes. Jeg skulle fortsette å være en like god leder, men bare på en annen måte enn tidligere. Og så kunne jeg blåse ut om den tøffe mammatilværelsen til andre kolleger som hadde småbarn. Alt føles jo så mye bedre når man er åpen og snakker med hverandre, avslutter Joanna.


Clarion Hotel - Business & Conference - People cheering_16_9
Åpenhet er viktig for å få den hjelpen og støtten man trenger – men respons og heiarop fra sjefer og kolleger er også vel så viktig.


Samarbeid med The Human Aspect


For å hjelpe oss med å sette fokus på mental helse og velvære, samarbeider vi med vår partner, The Human Aspect, som bidrar til masse god innsikt ved hjelp av en rekke intervjuer de har gjort med alle type mennesker som sliter med ulike utfordringer – det være seg angst, depresjon, ensomhet, kulturelle forskjeller og generelle livsutfordringer.


På nettsiden deres kan du høre intervjuer med mennesker som potensielt har samme utfordringer som deg selv, og du kan høre hvordan de kom seg gjennom det. Vel verdt å ta en titt, sier vi bare!


Og PS: Sjekk gjerne ut våre mange ledige stillinger, om du fikk lyst til å jobbe i et selskap som alltid har mental helse godt plassert i førersetet.