Vil du utvikle deg? Vil du få mer kunnskap, mer erfaring og mulighet til å finne på helt nye ideer? Nå har du muligheten. Delta i utvekslingsprogrammet Boomerang, startet av eBerry – Strawberry’ digitale utviklingsselskap. Les mer om utvekslingen og eBerry her!

Computer and phone on table
Ikke gå glipp av muligheten til å utvikle deg ved å delta i utvekslingsprogrammet Boomerang!

Strawberry’ digitale utviklingsselskap eBerry starter nå et utvekslingsprogram for selskaper som vil satse på sine ansatte. Enkelt forklart går det ut på at selskaper i en periode bytter ansatte med hverandre!


Hvorfor?


Strawberry er nysgjerrige på fremtiden, og har alltid hatt fokus på innovasjon for hotellgjesten og personlig utvikling for de ansatte. På bakgrunn av dette, tok medarbeidere i eBerry selv initiativ og startet utvekslingsprogrammet Boomerang.


Personlig utvikling hos de ansatte er helt essensielt for at en bedrift skal kunne vokse. Det spiller ingen rolle hvor digitale dere er, hvor heftige produkter dere selger – for man kommer ingen vei uten et kreativt og dyktig personale i utvikling. I samarbeid med andre innovative selskaper vil Boomerang skape en mer dynamisk og kreativ arbeidsplass.Vi håper på en spennende miks av selskaper, forteller Lisa Farrar, Chief Digital Officer i eBerrylisa-farrar-best-leader-europe-digital.jpg
Lisa Farrar har, etter flere år i London i lederstillinger hos eBookers og Groupon, flyttet til Stockholm for å jobbe med Strawberry’ digitale storsatsing, eBerry.


Vi håper og tror at vi skal finne en spennende miks av selskaper, og gjerne fra andre bransjer enn vår egen. Vi har egentlig bare to krav: At de, i likhet med oss, jobber for å ligge helt i tet når det gjelder å være en god arbeidsgiver, samt at de skal ha et særdeles høyt ambisjonsnivå når det gjelder utvikling og innovasjon, sier eBerrys leder, Lisa Farrar.


Tanken er at hvem som helst i bedriften skal kunne delta i Boomerang, og at første runde med utveksling skal skje høsten 2019.


Jeg håper at mange i eBerry melder sin interesse for dette. Det er en utrolig flott mulighet, og jeg håper selv å være en av dem som de nærmeste årene får anledning til å bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier eBerrys Chief Digital Officer, Lisa Farrar.

eBerry logo

Fakta om eBerry

  • Eier: Strawberry
  • Antall ansatte: 180 personer
  • Leder: Lisa Farrar
  • Kontor i Oslo og Stockholm
  • Ansvarsområder:
    • Technical development & innovation, Loyalty & CRM, Digital sales and ecommerce, Customer Interaction Centre, Marketing and Sales, 3rd party distribution and International leisure.

Les mer om eBerry her!