Brygge ditt eget øl? Lære å røyke mat? Sanke urter, plukke sopp eller fiske middagen selv? Langøya hovedgård og deres senter for matauk vil lære oss å for bruke og foredle matressursene som finnes i naturen. Drømmen er å ta sitt grønne konsept globalt.

Hvordan oppsto idéen til Langøya hovedgårds senter for matauk?

– Vi har drevet med matauk og foredling av råvarer fra naturen i mange år. Da vi startet var ikke slike aktiviteter særlig i vinden, men vi merket med årene økende interesse blant folk omkring det vi drev med. Denne interessen viste seg å være stigende, ikke bare blant folk flest, med også innenfor restaurantbransjen og matbransjen for øvrig. Dette munnet ut i en forretningsidé basert på formidling av vår kompetanse på feltet til ulike interesserte parter. I 2013 startet vi derfor Senter for matauk på Langøya hovedgård.


Hva gjør senteret for matauk unikt?

– Mange har etter hvert blitt interessert i å lære mer om matauk og foredlingsteknikker, men det har ikke vært mange tilbydere av slike tjenester. Vi har en bred portefølje av kurs innen eksempelvis sopp- og urtesanking, garn- og teinefiske, røyking av mat og ølbrygging.Vi tilbyr kurs til privatpersoner, opplevelsesdager for grupper og arbeidsplasser, konsulenttjenester for restaurantbransjen og produktutvikling for matindustrien. Vi har testkjøkken, kurslokaler, mikrobryggeri og røykeri i tillegg til restaurant, selskaps- og konferanselokaler – alt samlet på ett sted – og organisert i ulike pakkeløsninger som passer for en lang rekke kundegrupper.


Hvilke endringer håper du at senteret for matauk kan bidra til?

– Bærekraft og grønne verdier er helt sentrale i vår virksomhet og det er vår aller viktigste ledesnor. Arbeidet for en grønnere verden og en grønnere matbransje er i vinden som aldri før, og vi håper å kunne bidra med vår kunnskap om hvilke matressurser som finnes i naturen og som i dag ikke blir utnyttet – ikke bare lokalt, men over store deler av verden. Svært mye mat går til spille hvert år fordi man ikke har kunnskapen og initiativene til å nyttiggjøre seg det som gror naturlig i skog og mark. Disse råvarene kan brukes i privathusholdninger, i servering og i ulike matprodukter – og det økonomiske potensialet er stort. I tillegg finnes det store utfordringer knyttet til arealbruk og ressursutnyttelse innen dyrket mat, og her er behovet for innovasjon stort. Vi håper å kunne bidra med gode ideer og grønne konsept innenfor begge felt.


Hva vil en seier i Local EAT Award bety for dere?

– Vi er en liten og relativt nystartet bedrift med et brennende engasjement for bærekraftig, ren og sunn mat. En seier i Local EAT Award vil bety en anerkjennelse av den innsatsen og det fokuset vi forsøker å sette på dette temaet, og et signal om at slike initiativer legges merke til og settes pris på – også i liten og lokal skala. Local EAT Award vil øke kjennskapen til vår virksomhet og dermed gi oss et større nettverk og kontaktflate. Vi håper at det vil bidra til at vårt arbeid med grønne konsepter kan få et større publikum og et bredere nedslagsfelt – og dermed gi større effekt.